Wednesday, 24 April 2024

ອອກແຮງງານລວມ

ຕອນເຊົ້າ ວັນສຸກ ທີ 9 ກັນຍາ 2022 ເວລາ: 9ໂມງ00 ນາທີ ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມຢູ່ອ້ອມຂ້າງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ (ຫຼັກ6) ເພື່ອກະກຽມຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງທົ່ວປະເທດ. ທີ່ຈະໃດ້ຈັດຂໍື້ນໃນໝໍ່ນີ້. ເຊິ່ງການອອກແຮງງານດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ