Friday, 24 May 2024

ລາວ-ຫວຽດນາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນ ສຸກທີ 28 ກໍລະກົດ ເວລາ8ໂມງ00ນາທີ ປີ 2023 ເວລາ8ໂມງ00ນາທິ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກະກຽມ ຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການສວນ ສາທາລະນະ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ