Friday, 24 May 2024

ອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ

ຕອນແລງ ວັນສຸກ ວັນທີ 06/01/2023 ໄດ້ມີຄູອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນຫ້ອມສະຫວັນ ບ້ານຮ່ອມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມາທ່ຽວຊົມ ທັດສະນະສຶກສາອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ທີ່ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ