Friday, 24 May 2024

ສົກຮຽນໃໝ່

ໂດຍ: ອຸໄທ ໄຊປັນຍາ

  • ນັບແຕ່ພຶດສະພາຈາກ ໄກຫ່າງບໍ່ເຫັນກັນ

ນັບວ່າຫຼາຍຄືນວັນ                                     ຜ່ານໄປໄດ້ມາພໍ້

ດີໃຈບໍ່ຫຼານນ້ອຍ                                      ທັງນັກຮຽນຫ້ອງໃຫຍ່

ສົກຮຽນໃໝ່ໃຈຊື່ນຊ້ອຍ                              ພວກຫຼານນ້ອຍໄດ້ຊື່ນບານ

  • ສົກຮຽນໃໝ່ໃຈຕື່ນເຕັ້ນ ໄດ້ເຫັນໝູ່ທີ່ຈາກລາ

ໜຶ່ງກັນຍາໄດ້ມາເຖິງ                                  ເບິ່ງຜູ້ໃດກໍ່ບານແຍ້ມ

ແນມເບິ່ງໃຜກໍ່ຫົວຍຸ້ມ                                 ຊຸມນັກຮຽນໄດ້ພໍ້ໝູ່

ທັງນາຍຄູກໍ່ດັ່ງດ້ວຍ                                   ຄືດ້າມດອກດັ່ງດຽວ

  • ຫຼຽວເບິ່ງໃຜກໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ ເພາະເຫັນໝູ່ຄູ່ຫຼາຍຄົນ

ສົນລະວົນກັນໄປມາ                                   ຕາມພາສາຂອງເດັກນ້ອຍ

ສຽງຊອຍວອຍເພິ່ນອ່ອຍເວົ້າ                           ຈັກເອົາຫຍັງມາຖາມໝູ່

ຢູ່ໄລຍະພັກແລງ                                        ຖະແຫຼງເວົ້າເລົ່າເປັນມາ

  • ບາງຄົນວ່າເຮົາໄປຫຼິ້ນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ລືຊາ

ບາງຄົນວ່າເຮົາໄປຮຽນ                                 ຈົນບໍ່ມີວັນພັກຊໍ້າ

ຫຼາຍຄົນຕ່າງຫຼາຍເວົ້າ                                  ແນວວ່າໄປຄົນລະບ່ອນ

ບາງຄົນພັດຢູ່ລ້າ                                        ຄອຍຖ້າແຕ່ມື້ຮຽນ ວ່ານາ

  • ສົກຮຽນໃໝ່ໃຈຕໍ່ຕັ້ງ         ຕັ້ງຕໍ່ໃສ່ການຮຽນ

ບໍ່ໃຫ້ລຸດເຈັດລົງ                                       ຕາມປະສົງພໍ່-ແມ່ເວົ້າ

ຄະແນນເຈັດຂຶ້ນເມືອໜ້າ                              ທຸກວິຊາຕ້ອງບາກບັ່ນ

ໃຫ້ຂະຫຍັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ                                 ຄວາມຄ້ານບໍ່ໃຫ້ມີ ແທ້ໃດ

  • ຢາກໄດ້ຫຍັງພໍ່-ແມ່ຊື້ໃຫ້ ເສື້ອສິ້ນໃໝ່ໂສ້ງງາມໆ

ຕາມໃຈທັງຊາຍ-ຍິງ                                   ທຸກສິ່ງມີໃຫ້ພ້ອມ

ຂໍແຕ່ລູກຮຽນໄດ້                                      ວິຊາໃດກໍ່ໃຫ້ເກັ່ງ

ເສັງໃຫ້ໄດ້ຂຶ້ນຊັ້ນ                                      ຄະແນນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ສິບ ລູກເອີຍ