Friday, 24 May 2024

ວາງກະຕ່າດອກໄມ້

ຕອນເຊົ້າ ວັນ ພະຫັດ ທີ 11 ສິງຫາ 2022 ເວລາ 09ໂມງ 00 ນາທີ ຄະນະຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ ການເມືອງການປົກຄອງ ໄລຍະ 10 ວັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຈິດຕະພອນ ອັກຄະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ ພ້ອມດ້ອຍຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເຂົ້າ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮູບຫຼໍ່ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .