Friday, 24 May 2024

ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ຄົບຮອບ 74 ປີ

ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ກອງທັບກັບປະຊາຊົນຄືປາກັບນໍ້າ”
ແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ພົວພັນເຖີງຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງທະຫານກັບປະຊາຊົນເພາະວ່າທະຫານກໍ່ແມ່ນລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງຄົນໃນຊາດໜຶ່ງຍອມດຳລົງຊີວິດຮ່ມກັນບໍ່ຈະຢູ່ໃນຍາມສົງຄາມ ແລະ ສະຫງົບສຸກໃນນັ້ນກອງທັບປະຊາຊົນລາວທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການຕໍ່ສູ້ກູ່ເອກະລາດ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດຍ່ອມເປັນຜູ້ມີບົດບາດໂດດເດັ່ນຢືນຢູ່ແຖວໜ້າບວກກັບທະຫານທີ່ມີນໍ້າໃຈເດັດດ່ຽວເສຍສະຫຼະເພື່ອແຜ່ນດິນເກີດໃດ້ສ້າງວິລະກໍາໃຫ້ແກ່ຊາດ ແລະ ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຫຼັ່ງໄຫຼໃນແຜ່ນດິນເກີດກາຍເປັນປະຫວັດສາດໜ້າຄໍາ ທີ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ຈົດຈໍາ
ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖີງບົດບາດການເສຍສະຫຼະຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວໃນອາດີດ ໃນການປົກປ້ອງເຂດນໍ້າແດນດິນ ແລະ ຂັບໄລ່ສັດຕູອອກຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວນັ້ນແມ່ນບັນຫາຂອງຊາດທີ່ການຕໍ່ສູ້ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວໄດ້ຜ່ານເສັ້ນທາງອັນລະອິດລະອ້ຽວເຊິ່ງໃນປ່າດົງພົງໄພ, ຖໍ້າພູ, ເຫວເລິກ ບັນດາທະຫານຍ່ອມໄດ້ຜ່ານຜ່າ ແລະ ປະເຊີນກັບອຸປະສັກສັດຕູ ທັງຄົນ, ສັດຮ້າຍ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕ່າງໆແຕ່ກໍ່ໄດ້ສູ້ຮົບຈົນມີໄຊຊະນະ ໃນບັ້ນສຸດທ້າຍສິ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນແມ່ນໃດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ເປັນສິ່ງປະຈັກໃຈຂອງຄົນລາວທົ່ວປະເທດເຖິງນໍ້າໃຈເດັດດ່ຽວກ້າຫານບວກກັບມູນເຊື້ອອັນອົງອາດກ້າຫານພວກເຮົາໃນຖານະປະຊາຊົນລາວຈິ່ງມີຄວາມຮັກຫອມກອງທັບກັບປະຊາຊົນ “ຄືປາກັບນໍ້າ” ຍາມຢູ່ໄກ້ກັບປະຊົນກໍ່ຊື່ນຍິນດີຍາມໄກກັນໜີຈາກປະຊາຊົນກໍ່ຄິດຮອດ
👏👏👏👏ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ຄົບຮອບ 74 ປີ ( 20 ມັງກອນ 1949 – 20 ມັງກອນ 2023 ) ຢ່າງສຸດໃຈ👏👏👏👏