Wednesday, 24 April 2024

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໃໝ ( E- Office )

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນອັງຄານ ທີ 30 ສິງຫາ 2022 ເວລາ 08 ໂມງ30 ນາທີ ກົມພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານ ຜູ້ນໍາປະຕິວັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຕາມແຜ່ນການລົງເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝຂອງ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ໃຫ້ແຕ່ລະກົມພາຍໃນຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພາຍໃນກົມຂອງຕົນເອງ.