Friday, 24 May 2024

ຄະນະ ຄູອາຈານ ນຳພານັກສຶກສາທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ

ຕອນແລງ ວັນສຸກ ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2023 ເວລາ13ໂມງ00ນາທີ ໄດ້ມີຄະນະ ຄູອາຈານ ນຳພານັກສຶກສາທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ຂັ້ນຕົ້ນຊຸດທີ III ຮຸ່ນທີ XIV ຂອງໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 59 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ທີ່ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນຂະບວນພົດພື້ນ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ