Friday, 24 May 2024

ຄະນະໜ່ວຍແມ່ຍິງ ກົມ ກພອ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ທີ 31 ຕຸລາ 2022 ເວລາ 8ໂມງ30 ນາທີ ທີຫ້ອງປະຊຸມ ກົມພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານ ຜູ້ນຳປະຕິວັດ ຄະນະໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຫົວໜ້າຈຸ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊີ້ນຳໜ່ວຍ ໄດ້ປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ເອກະສານຕ່າງໆເຊັນ: ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ແມ່ຍິງລາວ ຄັ້ງທີ VIII, ກົດລະບຽບ, ບົດໂອ້ລົມ, ເອກະສານແນະນຳ ປື້ມຄູ່ມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂງຂັນ 3 ດີ ປະຈຳປີ 2021-2025 ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອື້ອຍນ້ອງ ແມ່ຍິງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສອ່ງແສງວຽກແມ່ຍິງພາຍໃນໜ່ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ແລະ ຫົວຫນ້າຈຸແຕ່ລະຈຸໄປຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວເອົາໃຈໃສ່ການປະເມີນວຽກງານ 3 ດີ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.