Friday, 24 May 2024

ຂະບວນທັດສະນະສຶກສາ

 

 

 

 

ຕອນເຊົ້າ ວັນ ຈັນ ທີ 05 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 08ໂມງ 30 ນາທີ ຂະບວນທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ ການເມືອງການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ຊຸດທີ XIV ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຢ້ຽມຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .