Tuesday, 16 July 2024

ວຽກງານ 4

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນພະຫັດ ທີ 22 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 08 ໂມງ 30 ນາທີ ບັນດາຈຸຊາວໜຸ່ມ ທີ່ຂື້ນກັບໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ກົມ ພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານ ຜູ້ນຳປະຕິວັດ ໄດ້ປະຊຸມ ຜ່ານບົດປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 4 ບຸກຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຢູ່ພາຍໃນຈຸຂອງຕົນ. ປະຈໍາປີ 2022